Home About us
About Us
КОПИМ ДОО Гевгелија  е компанија со долгогодишно искуство во областа на мегународниот транспорт на стоки – друмски ,поморски како и посредување во сите царински постапки (увоз,извоз,трансит )…

Во текстилната индустрија сме присутни со машини за перење  и обработка на готов текстил , хемиски препарати за завршна обработка и текстилни материјали.

 
Our aproach

Нашата мисија е обавување на квалитетен логистички и шпедитерски сервис кој ќе претставува подршка на динамичките бизнис потреби и активности на нашите клиенти.

Нашите услуги ги обезбедуваме ефиксано и навремено. Способностата , желбата и мотивираноста се одлики на нашиот тим кој Вам ви стои секојдневно на располагање.

 
Location
Локација -
Централа:
Ул.Караорман бб
1480 Гевгелија
+ 389 34 217617
Канцеларијa:
Граничен премин Богородица

повеќе>>
 
Photo Gallery
повеке>>
 
МакедонскиEnglish
Menu
Home
About us
Services
Our Clients
Contact Us
Quick contact

KOPIM SPED DOO

St.Karaorman
1480 Gevgelija
+ 389 34 217617

Send message ↓

 
 
Групацијата на Меѓународни Шпедитери - МИФА